Текущи новини

Срещи на работния колектив за разпределение, изпълнение, отчет и планиране на дейности.

31 Януари 2018 г. 28 Февруари 2018 г.

Работна среща с представители на Североизточното дърводобивно предприятие в гр. Шумен

Работна среща с представители на ДГС- Генерал Тошево, РДГ-Варна и Добруджански земеделски институт

Работна среща с представители на Басейнова дирекция Дунавски район

Работна среща в РИОСВ – Варна

Посещение на информационния център в гр. Балчик, гр. Кранево, гр. Каварна, гр. Шабла, с. Камен бряг и Дуранкулашкото езеро за организиране на теренните работни семинари по COST Акцията PESFOR.

Февруари, 2018 г.