Ecosystem Services Efficiency Assessment & Forest Belts (ESEA & ForBel)

Научноизследователски проект - COST Акция CA15206 „Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)“

„Разработване на схема за оценка на горски екосистемни услуги, ефективност на тяхното предоставяне чрез създаване на горки пояси с цел очистване и опазване на водите и други природни компоненти в регионите“

Основна цел на предлагания проект: да засили българското участие и водеща роля при изработката на схемите за оценка на разходи/ефективност при разработката на темата. Към главната цел на предложения проект влиза и адаптирането на поставените задачи към българската икономика и законодателство и по този начин да се запълни липсата на такава методология в България.

Posts