Обучение на магистри

Магистратура по Екология (за неспециалисти), Биологически факултет - един студентМагистратура по Екология към специалност ЕООС, Биологически факултет - един студент