Засушаването в естествените и залесени гори на България през 1982-1994 г. и моделите за промяна в климата през XXI век